Een muurtekening rond verandering
Deze muurtekening ontstond als onderdeel van een project rond verandering in de Open Space Gallery in Tongeren. ‘Become the change you want to see’ is een quote van Gandhi. Verandering moet bij jezelf starten en doordat de quote over delen van 3 muren loopt, moet de lezer al een eerste verandering ondergaan om de quote in zijn geheel te kunnen lezen. Dat kan enkel door 10 meter afstand te nemen, naar rechts te verschuiven en laag bij de grond te blijven (in een nederige houding).
A mural about change
This mural was made as part of a project about change at the OpenSpace Gallery in Tongeren (Belgium). "Become the change you want to see” is a quote from Gandhi. Change must start within yourself and because the quote is spread out across parts of three walls, the reader must undergo a first change to be able to read the quote in its entirety. This is only possible by stepping 10 meters away, moving to the right and staying low to the ground (in a humble position).

You may also like:

Up