Opbouw logo Mandervelt tandtechniek
Steven Mandervelt is een tandtechnicus gespecialiseerd in kunstgebitten. Steven vroeg om een eenvoudig logo, bij voorkeur met de letter M, en een visuele verwijzing naar zijn tandheelkundig werk. Dus ontwierp ik een embleem door de tandwortel te vervangen door de letter M. Door het embleem in een patroon te herhalen, creëerde ik een solide rastersysteem dat zorgt voor een samenhang tussen alle merkelementen. Het kleurenpalet bestaat uit kalmerende, betrouwbare blauwtinten, aangevuld met een zacht koraalrood als accentkleur.
Steven Mandervelt is a Belgian Dental Technician specialising in dentures. Steven requested a simple logo, preferably containing the letter M, and a visual reference to his dental work. So I designed an emblem by replacing the tooth root by the letter M. By repeating the emblem in a pattern, I created a solid grid system that easily ties all brand elements together. The color palette consists of calming, trustworthy blues complemented by a soft coral red that rejuvenates the overall look.
Logo Mandervelt tandtechniek
Kleurenpalet Mandervelt tandtechniek
Patroon Mandervelt tandtechniek
Briefhoof en flyer - Mandervelt tandtechniek
Zakenkaartje Mandervelt tandtechniek
Draagtas - Mandervelt tandtechniek
Packaging - verpakking - Mandervelt tandtechniek
Groetenkaart - Mandervelt tandtechniek

You may also like:

Up